Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Οδηγίες σχετικά με την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα για αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας μετά από έκθεση σε ζώο που φέρει τον ιό

Συνημμένο Αρχείο: