Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2011 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2011