Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2014 – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2014 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

http://isx.gr