Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ο Ι.Σ.Αθηνών συνάντησε τους εκπροσώπους φορέων εργαστηριακών ιατρών και διαγνωστικών κέντρων για τη διαβούλευση κριτηρίων ποιότητας εργαστηρίων με τον ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

«Κοινός αγώνας θα δοθεί από όλους τους φορείς»

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τα θέματα σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση για τα κριτήρια αξιολόγησης ιατρικών εργαστηρίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κος Πατούλης, ο Ταμίας του ΙΣΑ κος Πατσουράκος, από την ΠΟΣΙΠΥ ο Πρόεδρος της κος Αναγνώστου , ο γενικός γραμματέας κος Κλεινάκης, από το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ο Πρόεδρος κος Βουγιούκας, ο Γενικός Γραμματέας κος Καραμηνάς, από τον Σύνδεσμο Ελληνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών ο πρόεδρος κος Χατζηπαναγιώτου, από την ΠΕΕΒΙ ο Πρόεδρος κος Κραμποβίτης, ο Γενικός Γραμματέας κα Μπούτρη, η Αντιπρόεδρος κα Καζαμάρη , η ειδική Γραμματέας κα Καρούσου, ο επίτιμος πρόεδρος κος Πλακιώτης, η ταμίας κα Κεχαγιά, από το Σύνδεσμο Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών ο πρόεδρος κος Χατζηπαναγιώτου, από τη Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων Ελλάδος κος Γεωργακόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας κος Ψαλιάκος.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα σοβαρότατα θέματα που προκύπτουν από τη δημόσια διαβούλευση για τα κριτήρια αξιολόγησης ιατρικών εργαστηρίων που ανήρτησε ο ΕΟΠΥΥ, στη προσπάθεια του να αναγνωριστεί ως ο πλέον κατάλληλος φορέα για τη πιστοποίηση των εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων.

Οι εκπρόσωποι των φορέων των εργαστηριακών ιατρών και των διαγνωστικών κέντρων υποστήριξαν ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπαραγάγουν το ISO 9001-2001 και το ISO 15189-2007. Τα Ιατρικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά κέντρα αδειοδοτούνται με συγκεκριμένη διαδικασία και προδιαγραφές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001. Επιπροσθέτως ο Ν.4025/2011 αναφέρει αναλυτικά τα κριτήρια για τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, ο οποίος πρέπει να διενεργείται από εξουσιοδοτημένο φορέα του Δημοσίου ή οποιονδήποτε άλλον διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες ποιότητας δεν έχουν νομοθετικό έρεισμα και αμφισβητούν τόσο τις ως άνω διατάξεις όσο και τις μέχρι σήμερα λειτουργία των εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων.

Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν στην εξόντωση των μικρών και μεσαίων εργαστήριων και διαγνωστικών κέντρων και σηματοδοτούν το άνοιγμα στο μεγάλο διεθνές επιχειρηματικό κεφάλαιο. Επίσης όλο το πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών κινείται στην λογική της υποβάθμισης του ρόλου του επιστημονικά υπεύθυνου διότι δεν αναδεικνύεται πουθενά ο ρόλος τους.

Δεν προκύπτει απολύτως καμία επιστημονική- ποιοτική , αλλά μόνο εμπορική παραμετροποίηση λειτουργίας, που ελάχιστά προσδίδει στην παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους. Η κατάταξη των Διαγνωστικών εργαστηρίων με βάση τα αστέρια αφορά μόνο όρους κατηγοριοποίησης εμπορικών επιχειρήσεων και όχι ιατρείων, παραπέμπουν αποκλειστικά σε όρους marketing και σε καμία περίπτωση αφορούν χώρους περίθαλψης και άσκησης της ιατρικής επιστήμης.

Επίσης η αθέμιτη πρακτική της συνεχούς ελάττωσης της ασφαλιστικής τιμής συνδυαζόμενη με την αύξηση των άσκοπων εξόδων και φορολογικών δεικτών, οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών με τελικό αποτέλεσμα την εκτόξευση του κόστους υγείας από την αυξημένη νοσηρότητα του πληθυσμού.

Η πάγια θέση του ΙΣΑ όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος κος Πατούλης είναι η ύπαρξη ποιοτικού ελέγχου και κατ’ επέκταση ποιοτικών εργαστηρίων, ώστε να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία . Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από τους πλέον κατάλληλους δημόσιους φορείς, όπως σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη και όχι από όργανα που ενδεχόμενα δεν διαθέτουν ούτε την τεχνογνωσία.

Η κοινή θέση όλων είναι ότι ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται από τον Ιατρικό Σύλλογο όπως και η αδειοδότηση πρέπει να δίδεται από τον Ιατρικό Σύλλογο ως το μόνο αρμόδιο φορέα. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε το γράμμα του νόμου που προβλέπει ποιοτικό εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο , εκπαίδευση προσωπικού από τους αρμόδιους φορείς , διαχείριση αποβλήτων, προστασία της υγεία των εργαζομένων και φυσική παρουσία του επιστημονικού υπευθύνου όπως προβλέπει ο νόμος. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί παράταση και η διαβούλευση πρέπει να ξεκινήσει από όλους τους αρμόδιους φορείς , οι οποίοι παρευρέθηκαν στην σημερινή συνάντηση.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει τον αγώνα για να λάβει την αρμοδιότητα για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας και των εργαστηρίων , διότι ήδη έχει αποδείξει ότι διαθέτει προς τούτο τόσο την τεχνογνωσία όσο και το ειδικό προσωπικό.

Τέλος σχετικά με το σοβαρότατο ζήτημα για τα δεδουλευμένα των παλαιοτέρων ετών, ο ΙΣΑ εισηγήθηκε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των ενταλμάτων πρέπει να δοθεί όπως προβλέπεται εκ του νόμου ως έναντι το 90 % και τα υπόλοιπα ποσά με το πέρας της ενταλματοποίησης.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                    ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ