Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ο ΙΣΑ ζητά άμεση έκδοση απόφασης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Κοινοποίηση :

  1. κ. Π. Κουρουμπλή, Υπουργό Υγείας
  2. κ. Δ.Κοντό, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Αθήνα 12-8-2015

Α.Π. 5129

Θέμα: Ο ΙΣΑ ζητά άμεση έκδοση απόφασης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 10/8/2015 επιστολής του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κου. Δ. Κοντού, την οποία και σας επισυνάπτουμε, ενημερωθήκαμε επισήμως ότι, α) δεν έλαβε χώρα η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ασφαλιστικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ (υποχρεώσεις έως 31/12/11 και από 1/1/2012 και μετά) βάσει των με αρ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 (ΦΕΚ Β΄3396) και αρ. 2/76469/ΔΠΓΚ/29-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2671) αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, προφανώς λόγω υπαιτιότητας του ΕΟΠΥΥ, και παρά το ότι ο ΕΟΠΥΥ, κατόπιν αιτημάτων των ενταχθέντων Φορέων έλαβε ειδική χρηματοδότηση από το ΓΛΚ συνολικού ποσού 1.776.178.839,20 και

δεδομένου ότι καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της αποπληρωμής ήταν η 31.12.2014, τα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν έως 31.12.2014, επεστράφησαν από τον ΕΟΠΥΥ εντός του 2015 στον Κρατικό Προϋπολογισμό λόγω λήξης του ειδικού αυτού προγράμματος αποπληρωμής.

Περαιτέρω, αναφορικά σε ενδεχόμενη παράταση του προγράμματος, με την ίδια ως άνω επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ μας γνωστοποιήθηκε ότι «τυχόν επιχορήγηση βάσει των διατάξεων του ν.4281/2014 διενεργείται μετά την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δυνατότητα διάθεσης των πιστώσεων  από τον Τακτικό Προϋπολογισμό κάθε φορά. Προς το παρόν, δεν έχει προγραμματιστεί για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η διάθεση πιστώσεων για τον ως άνω σκοπό».

Κατόπιν αυτών, ζητάμε την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να διατεθεί και πάλι στον ΕΟΠΥΥ τουλάχιστον το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης που επιστράφηκε κατά τα ως άνω, για να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις παλαιοτέρων ετών (2011, 2012).

Πιστεύουμε ότι το αίτημα μας είναι εύλογο και πρέπει να ανταποκριθείτε άμεσα, καθώς η μη αποπληρωμή των ως άνω οφειλομένων ήδη από τετραετίας οδηγεί σε οικονομική καταστροφή τους ιδιώτες ιατρούς.  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                   ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ