Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Ενημέρωση για τις εξελίξεις''

Αθήνα, 12/03/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   

   Σας ενημερώνουμε ότι χθες Τρίτη 11/03/2014 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας με θέματα την αξιολόγηση του σχεδίου της νέας σύμβασης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια και την αντίδραση μας στην προσπάθεια κάποιων Ενώσεων ή Συλλόγων να επιβάλουν ένα οριζόντιο και άδικο τρόπο εφαρμογής του ούτως ή άλλως αυθαίρετου, αυταρχικού, παράνομού και αντισυνταγματικού μέτρου της αυτόματης επιστροφής δαπανών (rebate/claw back) στους παρόχους που δραστηριοποιούνται στην Π.Φ.Υ.
   Αποφασίστηκε την ερχόμενη εβδομάδα να αποστείλουμε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις θέσεις μας επί του σχεδίου της νέας σύμβασης που μας κοινοποίησε και να τον καλέσουμε σε διαβούλευση άμεσα, για να έχουμε οπωσδήποτε καταλήξει μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός στην υπογραφή της νέας σύμβασης, δεδομένου ότι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, πέραν όλων των άλλων που συμβαίνουν (εξόφληση ληξιπροθέσμων, αυτόματη επιστροφή δαπανών, Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες κ.α.), εκπνέει και η παράταση ισχύος της παλαιάς σύμβασης.
   Όσον αφορά στο θέμα της προσπάθειας ορισμένων να επιβάλλουν άφεση αμαρτιών στους επίορκους και ασυνείδητους παρόχους, όπου και αν ανήκουν αυτοί, οι οποίοι  έχουν προκαλέσει αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το περασμένο έτος (2013), αποφασίστηκε να υπερασπιστούμε με σθένος την δίκαιη πρόταση που έχουμε κάνει και στο Υπουργείο Υγείας αλλά και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προστατεύοντας στην ουσία τους έντιμους και ευσυνείδητους παρόχους να κρατηθούν όρθιοι στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται ολόκληρη η κοινωνία μας, γιατί μόνον αν συνεχίσουν να υπάρχουν αυτοί δεν θα καταρρεύσει το σύστημα της Π.Φ.Υ. δεδομένου ότι οι δημόσιες υποδομές παροχής Π.Φ.Υ. στην κυριολεξία δεν λειτουργούν τουλάχιστον αυτήν την εποχή.
   Επιπλέον θα πρέπει ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντ. Μπέζας ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο οποίος μέχρι στιγμής επιτελεί άριστα τα καθήκοντα του, να μην επιτρέψει σε κάποιους να ισχυρίζονται ότι προστατεύει τους ανέντιμους και ασυνείδητους παρόχους, επαναλαμβάνουμε με έμφαση όπου και αν αυτοί υπάρχουν, για λόγους πολιτικού κόστους.
   Όσον αφορά τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες και το κόστος ελέγχου των παρόχων της ανοιχτής περίθαλψης, ο Σύνδεσμος μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να φέρει το κόστος του ιατρικού/κλινικού ελέγχου που θα αναλάβουν οι εν λόγω εταιρείες σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά την μισή εκατοστιαία μονάδα (0,5%) επί του τζίρου του κάθε παρόχου, γιατί δεν θα γίνει αποδεκτή από τους παρόχους μεγαλύτερη επιβάρυνση.      

 

    Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                               Ιωάννης Καραμηνάς

                                                                             Ιατρός Ακτινολόγος                                          Βιοχημικός