Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ