Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Ι.Σ. - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Π.Φ.Υ.

Προς τους

Προέδρους των

Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

 

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τις εισηγήσεις του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, προκειμένου να έχουμε στον αυστηρό χρόνο ομιλία σας (5 λεπτών) τις δικές σας παρατηρήσεις και προτάσεις κατά την Συνδιάσκεψη της Κω την 26.9.2015.

 

Από τον Π.Ι.Σ.

Συνημμένο Αρχείο: