Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΙΣ: Επιτακτική ανάγκη αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Παρόχων Υγείας