Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. ''Η εφαρμογή του claw back για το 2013''

Προς
Υπουργό Υγείας, κ. Αδ. Γεωργιάδη
Κοινοποίηση
Υφυπουργό Υγείας, κ. Αντ. Μπέζα
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Δ. Κοντό
Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Αλ. Γαρύφαλλο


Αθήνα, 14/03/2014
Αρ. Πρωτ. : 136


Η εφαρμογή του claw back για το 2013


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στην από 20/11/2013 συνάντηση μας με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας και των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας και του Π.Ι.Σ. δεσμευτήκατε ότι για την εφαρμογή του claw back του 2013 θα θεωρηθούν ως μη αποδεκτές δαπάνες και θα περικοπούν οι υπερβάσεις πέραν του 15% τζίρου των παρόχων του 2013 σε σχέση με το 2012.
Η υπέρβαση του 15% του τζίρου δικαιολογείται λόγω της εισδοχής των ασφαλισμένων των νέων ταμείων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.(Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ,ΕΤΑΑ) κατά τη διάρκεια του 2012.
Δεχθήκατε επίσης ως μέτρο σύγκρισης την καταμέτρηση του τζίρου του 3ου τετραμήνου του 2012 όπου και ομαλοποιήθηκε η προσέλευση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα εργαστήρια μας, αφού το πρώτο εξάμηνο κατά κανόνα κατευθύνοντο στους πρώην συμβεβλημένους παρόχους με το Ι.Κ.Α.
Ο τζίρος αυτού του τελευταίου τετραμήνου σε σχέση με το σύνολο του έτους του 2012 περιλαμβάνει ήδη και την αύξηση 15% λόγω  της ενημέρωσης των ασθενών σας.
Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε την ανάγκη επιλεκτικής αντιμετώπισης – εξαίρεσης από το μέτρο νέων συναδέλφων καθώς και τη διάκριση άλλων τοπικών ή προσωπικών ιδιαιτεροτήτων (βλάβες μηχανημάτων κ.λ.π.) που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας προκειμένου η εφαρμογή του μέτρου να γίνει λιγότερο άδικη.
Αναμένουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων σας.


Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                            Ι. Κλεινάκης