Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Πρόγραμμα του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ογκολογικής Απεικόνισης

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων για ελεύθερες ανακοινώσεις έχει ορισθεί:  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Τελευταία ημερομηνία για το EARLYREGISTRATION: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Η γραμματεία του Συνεδρίου

Συνημμένο Αρχείο: