Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Προκήρυξη για θέση ιατρού στο Ίδρυμα Περιθάλψεων Χρονίως Πασχόντων

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένη προκήρυξη για θέση ιατρού στο Ίδρυμα Περιθάλψεων Χρονίως Πασχόντων, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας.

Ευχαριστούμε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πλουτάρχου 3, 106 75  Αθήνα

Τ. 210 72 58 660-662 / Φ. 210 72 58 663

www.pis.gr

 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, αποστέλλω υπ’ όψιν σας το κείμενο της προκήρυξης και την αίτηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ιατρού πλήρους πρωινής απασχόλησης (με προτίμηση στις ειδικότητες Παθολόγου, Πνευμονολόγου ή Γενικού Ιατρού) στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, προκειμένου να προβείτε σε δικές σας ενέργειες για την ανάρτηση  τους στο site του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η προκήρυξη και η αίτηση έχουν ήδη αναρτηθεί site του Ασύλου Ανιάτων (www.asylonaniaton.gr) και θα παραμείνουν έως τις 15/5/2015.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας, για όποια πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

 

          cid:image003.jpg@01CFF39B.20D0A9A0

Αγγελική Ασημάκη

Γραμματέας Διοικήσεως

& Νομικού Τμήματος

Άσυλον Ανιάτων

Tel. +30 210 8646172, εσωτ. (110)

Fax. +30 210 8647696

e-mail: secretary2@asylonaniaton.gr

web site: www.asylonaniaton.gr