Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Προκήρυξη (38) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) Νεογνών

Συνημμένο Αρχείο: