Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα