Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Πρόσκληση σε Ενημερωτική Ημερίδα ΤΟΠΕΚΟ "Αλφιτοπώλις"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ"

στο πλαίσιο του έργου:

«Παραγωγή και Εμπορία Τοπικών προϊόντων και προώθησής τους μέσω του Θεματικού Εναλλακτικού Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Δικτύωσης. Εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα καθώς και σε άτομα που βρίσκονται στην διαδικασία ανάρρωσης»

σας προσκαλεί στην ημερίδα ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04/06/2014 ώρα 10:00 π.μ.στην αίθουσα Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών Βαλκανικών Χωρών & Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας.

Διοργάνωση: Ελληνική Εθνική Επιτροπή Unicef

Επισυνάπτονται:

1. Πρόσκληση

2. Πρόγραμμα Ημερίδας

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)