Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Πρόσκληση σε Ενημερωτική Ημερίδα ΤΟΠΕΚΟ "Τηθύς"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΤΗΘΥΣ"

στο πλαίσιο του έργου:

«Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση»

σας προσκαλεί στην ημερίδα ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 03/06/2014 ώρα 10:00 π.μ.στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

Διοργάνωση: Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης

Επισυνάπτονται:

1. Πρόσκληση

2. Πρόγραμμα Ημερίδας

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)