Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Σ.Ε.Υ.Π.- Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Εξώδικο προς τον πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με κοινοπ. στον Εισαγγελέα για την σφράγιση Μονάδων''

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-ΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κάνιγγος, αριθ. 19) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ
Τον κ. ΚΟΝΤΟ Δημήτριο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής και επί της οδού Κηφισίας, αριθ. 39, ατομικώς και με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Κοινοποιούμενη: 1) Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνα-Άδωνι (οδός Αριστοτέλους, αριθ. 17, Αθήνα).
2) Τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

----------------------------------------------------------

1.Με ιδιαίτερη έκπληξη και αγανάκτηση λάβαμε γνώση της αιφνιδιαστικής, παράνομης και αντισυνταγματικής υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5937/13-02-2014 Απόφασής σας, με το χαρακτηρισμό: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» (!!!) και με θέμα: «Οδηγίες για την παράδοση και παραλαβή του πάσης φύσης υλικού των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ».
Στην εν λόγω εκπληκτική Απόφαση αναφέρονται λέξη προς λέξη και γραμμή προς γραμμή, τα εξής αξιομνημόνευτα:
«Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου και για την ομαλή και ασφαλή παράδοση των υγειονομικών δομών και του πάσης φύσης υλικού, σας ενημερώνουμε ότι:
Με ευθύνη των Διευθυντών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ, που θα επιβλέπουν όλη τη διαδικασία, οι επιτροπές παραλαβής πρέπει να αρχίσουν τη διαδικασία παραλαβής, από τις αντίστοιχες επιτροπές παράδοσης των κτιρίων από Παρασκευή 14-2-14 και να έχει ολοκληρωθεί την Δευτέρα 17-2-14.
Η παραλαβή των κτιρίων θα αρχίσει από τους μικρότερους σχηματισμούς (αποκεντρωμένα Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία κλπ.) και θα ολοκληρωθεί με την παραλαβή των Τοπικών και Νομαρχιακών Μονάδων Υγείας. Επισημαίνεται ότι κάθε σχηματισμός που παραλαμβάνεται θα πρέπει να ασφαλίζεται με ευθύνη των Διευθυντών των ΠΕ.ΔΙ. και της επιτροπής παραλαβής.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι με ευθύνη των Διευθυντών των ΠΕ.ΔΙ. θα αποστέλλεται καθημερινά ενημέρωση για την πορεία της παραλαβής των δομών στην ηλεκτρονική διεύθυνση president@eopyy.gov.gr.
Καλούνται οι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας να συμβάλλουν στην υλοποίηση των ανωτέρω, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά από το Νόμο» (!!!)

2. Όπως γνωρίζετε, το Νομοσχέδιο, που τιτλοφορείται: «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις», ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων την 12-02-2014, αλλά ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να γίνει η έναρξη ισχύος του νέου Νόμου (!!!)
Συνεπώς, σε ποιο Νόμο αναφέρεσθε, όταν ο Νόμος αυτός δεν έχει προσλάβει την αξιούμενη από τη κείμενη νομοθεσία δημοσιότητα (Φ.Ε.Κ.) και προσπαθείτε να προσδώσετε νομιμοφάνεια στην ως άνω διάτρητη, προκλητική και τελεσιγραφική Απόφασή σας, καλώντας, αφενός μεν, τους Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να επιβλέπουν την διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των κτιρίων και του πάσης φύσεως υλικού του συνόλου των Υγειονομικών Δομών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αφετέρου δε, τους Διευθυντές των Μονάδων Υγείας να συμβάλλουν στην υλοποίηση των όσων γενικόλογων και παράλογων περιγράφονται στην Απόφαση αυτή, «όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά από το Νόμο», ο οποίος είναι ανύπαρκτος;
Μάλιστα δε, το γεγονός ότι επιδιώκετε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο (14-02-2014 έως 17-02-2014) τη παράδοση και παραλαβή του πάσης φύσεως υλικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το κλείσιμο των Μονάδων αυτών και την απομάκρυνση των Ιατρών μελών μας από την εργασία τους, αποδεικνύει την ένταση του δόλου τόσο υμών όσο και των εμπνευστών της ως άνω Απόφασης.
Όπως καλώς γνωρίζετε, στο σύνολο των Υγειονομικών Δομών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υφίσταται κάθε μορφής αναλώσιμο και μη υλικό αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμ-βάνει ακτινολογικά μηχανήματα, αξονικό τομογράφο, οδοντιατρικά μηχανήματα, πλήρη εξοπλισμό μικροβιολογικών εργαστηρίων, δεκάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές με τα συνακόλουθα, ιατρικά εργαλεία, διαφανοσκόπια, εξεταστικές κλίνες, γραφεία, έπιπλα και μεγάλο αριθμό αντιδραστηρίων.
Το σύνολο δε του εν λόγω υλικού απαιτεί ταυτοποίηση, αρίθμηση και καταγραφή πολλών ημερών προς αποφυγή λαθών και παραλείψεων επί τω τέλει σύνταξης των απαραίτητων πρωτοκόλλων παραλαβής και παράδοσης.
Όμως, η αιφνιδιαστική, πρόχειρη και βρίθουσα νομικών ελαττωμάτων Απόφασή σας υποκρύπτει υψηλή ένταση δόλου, εφόσον, πριν καν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος, που επί της ουσίας καταργεί τη δημόσια πρωτοβάθμια υγεία με όλες τις τραγικές επιπτώσεις για τους πολίτες, επιχειρείται η βίαιη εκπαραθύρωση-απόλυση του ιατρικού κλπ. προσωπικού μέσω μιας πρωτοφανούς για τα χρονικά αντισυνταγματικής μεθόδευσης.
Μάλιστα δε, η χρησιμοποιούμενη φράση κλειδί: «Επισημαίνεται ότι κάθε σχηματισμός που παραλαμβάνεται θα πρέπει να ασφαλίζεται με ευθύνη των Διευθυντών των ΠΕ.ΔΙ. [Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.] και της επιτροπής παραλαβής», σαφώς υπονοεί και υποδηλώνει, ότι από την 14-02-2014 (ημέρα Παρασκευή) έως την 17-02-2014 (ημέρα Δευτέρα) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η "εκπαραθύρωση" του συνόλου του ιατρικού κλπ. προσωπικού από το σύνολο των υγειονομικών σχηματισμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς τη παραμικρή τήρηση της νομιμότητας της διαδικασίας.
Η πρωτοφανής αυτή ενέργειά σας, που έχει πρόδηλη πειθαρχική και ποινική διάσταση, όχι μόνο δεν είναι συνταγματικά ανεκτή και επιτρεπτή πράξη, εφόσον επιχειρεί τη βίαιη απομάκρυνση του συνόλου του ιατρικού κλπ. προσωπικού από το χώρο της εργασίας του, αλλά βάλλει ευθέως κατά της εργασίας ως δικαιώματος, ενώ προσβάλλει κατάφωρα την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια, το απαραβίαστο της οποίας διακηρύσσει το άρθρο 2 του Συντάγματος.
Η αξία του ανθρώπου, την οποία υποχρεούται κατά το ως άνω άρθρο του Συντάγματος να σέβεται και να προστατεύει η Πολιτεία, είναι ο απαραβίαστος εκείνος πυρήνας της προσωπικότητας του Ανθρώπου ως φυσικού υποκειμένου του Δικαίου.
Το Σύνταγμα, εισάγει πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την απαραβίαστη αξία του Ανθρώπου, επιβάλλοντας ρητά όχι απλώς όρια αλλά και υποχρεώσεις στο Κράτος. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν στη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών (κανονιστικών) μέτρων, καθώς και την επίδειξη ανάλογης συμπεριφοράς εκ μέρους των διοικητικών οργάνων.
Αντιστρόφως ανάλογα, στο άρθρο 2 του Συντάγματος αντιστοιχεί δικαίωμα του Ανθρώπου να αξιώνει από τη Πολιτεία τη προστασία της αξιοπρέπειάς του έναντι παραβάσεων προερχομένων από την ίδια τη Πολιτεία. Συνεπώς, ο Άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να "εργαλειοποιείται", να μετατρέπεται δηλαδή σε μέσο για την εξυπηρέτηση σκοπών ξένων προς τον ίδιο.
Εν προκειμένω, αγνοώνας προκλητικά κάθε έννοια λογικής και νομιμότητας και εγκλωβισμένος στη μνημονιακή σκοπιμότητα της ισοπέδωσης των πάντων, χωρίς να αναμείνετε τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου, προβαίνετε με υπαιτιότητά σας, χωρίς ισχύοντα Νόμο, στην de facto αναγκαστική απομάκρυνση από τις θέσεις εργασίας και κατά συνεκδοχή της λύσης της υπαλληλικής σχέσης χιλιάδων Ιατρών μελών μας, χωρίς τη στοιχειώδη τήρηση της προβλεπόμενης από τη κείμενη νομοθεσία διαδικασίας.

3.Όπως γνωρίζετε, είσθε υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α’ του Ποινικού Κώδικα και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται, ούτε συγχωρείται άγνοια Δικαίου όπως και παρερμηνεία ή/και αλλοίωση της κείμενης νομοθεσίας. Μάλιστα δε, εν προκειμένω, η θέση σας επιβαρύνεται έτι περαιτέρω, διότι εκδώσατε Απόφαση, ήτοι διοικητική πράξη εκτελεστή, η οποία, ουδεμία μνεία κάνει σε εφαρμοζόμενες νομοθετικές διατάξεις, ούτε περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της και το κυριότερο, ότι κάνει αναφορά σε Νόμο που δεν υπάρχει (!!!)
Εν προκειμένω, με ιδιαίτερη και υψηλή ένταση δόλου διαπράττετε με την ως άνω Απόφασή σας και σε βάρος του συνόλου του ιατρικού κλπ. προσωπικού των Υγειονομικών Μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μία σειρά πειθαρ-χικών (άρθρο 107 παρ.1, περ. β’, γ’ και ε’ του Ν.4057/2012, όπως ισχύει) και ποινικών αδικημάτων (άρθρα 259, 333 Π.Κ. και όσων άλλων αναδείξει η εισαγγελική έρευνα), τα οποία θα πρέπει άμεσα να διερευνηθούν, προκειμένου να αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες.
Έτι περαιτέρω, επισημαίνουμε με ιδιαίτερη έμφαση, ότι θα υπάρξει συντρέχουσα πειθαρχική και ποινική ευθύνη και για όσους εκ των Διευθυντών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συμμορφωθούν με την ως άνω Απόφασή σας, σύμφωνα με την οποία φέρουν την ευθύνη επίβλεψης της διαδικασίας και της καθημερινής ενημέρωσης για τη πορεία παραλαβής των υγειονομικών δομών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας

- Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την ως άνω παράνομη, απαράδεκτη, απαξιωτική και εκτός νομοθετικού πλαισίου Απόφασή σας.
- Σας Καταγγέλλουμε απερίφραστα για την απρόκλητη διάπραξη σε βάρος του συνόλου του ιατρικού κλπ. προσωπικού των Υγειονομικών Μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πειθαρχικών και ποινικών αδικημάτων, με την βίαιη απομάκρυνσή του από τις εν λόγω Υγειονομικές Μονάδες, τις οποίες κλείνετε, χωρίς να έχει δημοσιευθεί ο σχετικός Νόμος.
- Σας Καλούμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση να προβείτε, με τη παραλαβή της παρούσας, στην άμεση ανάκληση της ως άνω Απόφασής σας, της οποίας το ύφος και το περιεχόμενο παραπέμπει σε άλλες εποχές, άλλως,
- Σας Δηλώνουμε απερίφραστα, ότι θα προσφύγουμε άμεσα ενώπιον της οικείας Εισαγγελικής Αρχής όπως και ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής Αρχής για τη προστασία του εννόμου συμφέροντος του συνόλου των θιγόμενων Ιατρών μελών μας, το οποίο είναι άμεσο, ενεστώς και ιδιαίτερο.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα τη παρούσα προς τον κ. ΚΟΝΤΟ Δημήτριο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής και επί της οδού Κηφισίας, αριθ. 39, ατομικώς και με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στη συνταχθησόμενη Έκθεση Επίδοσης.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Μιχαήλ Μιχαήλ