Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Σ.Ε.Υ.Π.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Κατάθεση εξωδίκου - Οδηγίες - αφορά συναδέλφους που έχουν κάνει αίτηση ένταξης στο Π.Ε.Δ.Υ. και δεν επιθυμούν να κλείσουν τα ιατρεία τους''