Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Συμβεβλημένοι κατά πράξη και περίπτωση γιατροί των ταμείων ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ