Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Συμψηφισμός απαιτήσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εταιρειών και νοσοκομείων