Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Συμψηφισμός οφειλών με το ποσό επιστροφής (rebate 9%, τριμήνου όγκου πωλήσεων) και του ποσού επιστρoφής (claw back)