Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη μείωση του χρόνου εξόφλησης των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης (από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)