Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΙΔΙΩΚΤΗΤΩΝ,ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ