Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Τροποποιητικές ρυθμίσεις για τους επικουρικούς γιατρούς