Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ''Μη αναστολή ένορκης διοικητικής εξέτασης''