Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ''Ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων''

Γραφείο Τύπου Υφυπουργού

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014

                                                          

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 «Ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας»

Tο Υπουργείο Υγείας είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων για αυτό και εξέδωσε νέα υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα μέτρα, τους όρους και τις διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχό τους.

Στην Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφει η Υφυπουργός, Ζέττα Μ. Μακρή, εξειδικεύεται η μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία προκειμένου να επιτηρείται η μικροβιακή αντοχή, η χρήση των αντιβιοτικών, καθώς και η συμμόρφωση του προσωπικού στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Επίσης, ορίζει τους μετρήσιμους δείκτες βάσει των οποίων θα αξιολογείται με διαφάνεια και επαρκή τεκμηρίωση η επίδοση των νοσοκομείων σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών περίθαλψης και, κατ’ επέκταση, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης αυτών. Τέλος, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε κάθε νοσοκομείο και καθορίζονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι όροι λειτουργίας της.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση έρχεται να δράσει συμπληρωματικά με μια σειρά άλλων μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, όπως το Σχέδιο Δράσης «Προκρούστης» που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον έλεγχο της διασποράς των πολυανθεκτικών παθογόνων στα ελληνικά νοσοκομεία. Δεδομένου ότι το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής έχει λάβει στις μέρες μας παγκόσμιες διαστάσεις, στόχος είναι αυτό να αντιμετωπιστεί ακόμα πιο αποτελεσματικά για τη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών υπηρεσιών υγείας.