Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Νοσοκομεία - Επιχορηγήσεις 16-09-2015

Γραφείο Τύπου Υπουργείου Υγείας

Αθήνα,16-09-2015 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης όλων των νοσοκομείων της χώρας εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Δημόπουλο οι παρακάτω πιστώσεις :

1η ΥΠΕ:  22.108.000,00

2η ΥΠΕ:  8.308.000,00

3η ΥΠΕ:  4.154.000,00

4η ΥΠΕ:  7.859.000,00

5η ΥΠΕ:  4.497.000,00

6η ΥΠΕ : 8.913.000,00

7η ΥΠΕ:  4.431.000,00

Συνολικά οι τακτικές επιχορηγήσεις  των νοσοκομείων ανέρχονται στο ποσό των 60.000.000,00 ευρώ και αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.