Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ''Σχετικά με τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων''