Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Φ.Ε.Κ. κατανομής κονδυλίων για εφημερίες στα Νοσοκομεία της χώρας