Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Φοίτηση στο Πρόγραμμα ΜεταπτυχιακώνΣπουδών (ΠΜΣ) μερικής φοίτησης (διετούς διάρκειας) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τη διετία 2015-2017, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΠΜΣ) Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, μερικής φοίτησης (διετούς διάρκειας), της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), πενήντα (50) στελέχη φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της

ΠΗΓΗ:ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

http://www.nsph.gr/