Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Ιατρικού Συλλόγου Έβρου 19-4-2015