Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

10/1/2013 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινοδιαγνωστικών και Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων''

Σχετικά με το Σχέδιο Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινολογικών και Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων , δίδεται παράταση 7 ημερών της
προθεσμίας υποβολής των προτάσεων σας στο e-mail της Διεύθυνσης
Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΟΠΥΥ d8@eopyy.gov.gr.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή
18/01/2013