Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

10/1/2013 Η.ΔΙ.Κ.Α. Δελτίο Τύπου:Διασύνδεση εφαρμογών ηλ.συνταγoγράφησης και καταχώρησης παραπεμπτικών από την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε

Στην ενοποίηση των δύο συστημάτων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων (e-syntagografisi) και της ηλεκτρονικής καταχώρησης επίσκεψης και παραπεμπτικών εξετάσεων (e-diagnosis) σε μία κοινή εφαρμογή, προχωρεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Συνημμένο Αρχείο: