Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

10/1/2013 Η.ΔΙ.Κ.Α. ''Οδηγίες χρήσης για το Ενιαίο Σύστημα Συνταγογράφησης Φαρμάκων & Παραπεμπτικών''

Ενημερώνουμε τους χρήστες ιατρούς του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης πως από τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η νέα εφαρμογή της Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης η οποία συμπεριλαμβάνει την επίσκεψη και την καταχώρηση των παραπεμπτικών εξετάσεων.

Οδηγίες χρήσης της νέας εφαρμογής για τους χρήστες ιατρούς παρέχονται στο συνημμένο αρχείο.