Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

10/1/2013 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. Ανακοίνωση - Ενημέρωση ( Σχετικά με τον συμψηφισμό εργοδοτικών εισφορών οφειλών )

Ανακοίνωση - Ενημέρωση ( Σχετικά με τον συμψηφισμό εργοδοτικών εισφορών οφειλών )