Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

11/6/2014 Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. ''Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης κατανομής προϋπολογισμού ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων σύμφωνα με τις προτάσεις της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης''