Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

13/2/2014 Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. Ενημέρωση για την Πανιατρική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και τις Ελεγκτικές Εταιρείες

Αθήνα, 13/02/2014


Ενημέρωση για την Πανιατρική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και τις Ελεγκτικές Εταιρείες


Την Τετάρτη 12/02/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΠΟΣΙΠΥ καθώς και του Προέδρου της ΠΟΣΚΕ στα γραφεία του Π.Ι.Σ. με τον Πρόεδρο κ. Βλασταράκο.
Προγραμματίστηκε στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή και Σάββατο να συσταθεί και να συνεδριάσει η Πανιατρική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης (Π.Ε.Δ.) με τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει Δελτίο Τύπου που θα καλύπτει όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας.
Σε ό,τι αφορά την υπογραφή των συμβάσεων με τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες προτείνουμε στα μέλη μας να μην προβούν σε καμία ενέργεια.
Η Ομοσπονδία μας έχει προτείνει την εκκαθάριση των δαπανών από τους έμπειρους υπαλλήλους των ΥΠΑΔ και σε κάθε περίπτωση έχει ζητήσει δειγματοληπτική κοστολόγηση του αντικειμένου προκειμένου να καταδειχθεί το πραγματικό μέγεθος της δαπάνης.
Η Ομοσπονδία μας θα προτείνει στην Π.Ε.Δ. που θα συσταθεί, την ανάθεση της πραγματικής κοστολογικής εκτίμησης της ελεγκτικής αυτής διαδικασίας των παραπεμπτικών σε αρμόδιο ιδιωτικό φορέα, την οποία θα σας κοινοποιήσουμε.
Επιπλέον σύμφωνα με πληροφορίες μας το ελεγκτικό έργο θα εντοπιστεί κυρίως σε έλλειψη υπογραφών και σφραγίδων από τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά.
Εμείς θεωρούμε ότι όπως κατά κανόνα ίσχυε με τις Περιφερειακές ΥΠΑΔ σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να καλείται ο πάροχος να σφραγίσει ή να υπογράψει το παραπεμπτικό που πιθανώς από φόρτο εργασίας δεν πραγματοποίησε και το οποίο έχει καταχωρήσει ηλεκτρονικά στο e-ΔΑΠΥ.
Αν δεν συμφωνηθεί αυτό τότε μεθοδεύεται η ελεγκτική καταδίκη για όλους αυτούς που δεν έχουν οργανωμένα λογιστήρια και πραγματοποιούν ταυτόχρονα ιατρικό και διοικητικό έργο.
Το ποιοι διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια πιθανώς το γνωρίζετε…


Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                            Ι. Κλεινάκης