Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

16/3/2015 Π.Ι.Σ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ