Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

17ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική, εκπαιδευτικής περιόδου 2011