Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

17/12/2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ''Παράταση στην προθεσμία καταγραφής των συνταξιούχων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., έως και τις 31/1/2013''

παράταση στην προθεσμία καταγραφής των συνταξιούχων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., έως και τις 31/1/2013.

Σύμφωνα με την αριθ.       απόφαση  της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών  Ε.Τ.Α.Α. και την από 13/12/2012 απόφαση  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση  στην προθεσμία καταγραφής των συνταξιούχων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., έως και τις 31/1/2013.

Τα δικαιολογητικά είναι τα ίδια που αναφέρονταν στα ειδοποιητήρια που είχαν αποσταλεί στους συνταξιούχους κατά την πρώτη φάση της καταγραφής.

Νέα ειδοποιητήρια θα αποσταλούν εκ νέου στους μη καταγραφέντες συνταξιούχους.

Η καταγραφή θα γίνεται  ΜΟΝΟ στην κεντρική Υπηρεσία και τα περιφερειακά γραφεία, Τμήματα και Διευθύνσεις του Τομέα Υγειονομικών, που αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας παράτασης, θα διακοπεί η καταβολή συντάξεως σε όσους δεν θα έχουν καταγραφεί.