Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

20/12/2012 Έγγραφο Γεν. Γραμματέα υπ. Υγείας για εκκαθάριση εφημεριών