Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

20/12/2012 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σχετικά με την εκτέλεση συνταγών που έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης τους