Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

20/12/2012 Ι.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προς ιατρούς

Παθολόγους, Οφθαλμιάτρους, Γεν. Ιατρικής

συμβεβλημένους με την Διεύθυνση Μεταφορών 

Μετά από επαφές με το Υπουργείο Μεταφορών και επειδή το θέμα αφενός των πληρωμών και αφετέρου της αμοιβής μας (10 ή 20 ευρώ) είναι σε εκκρεμότητα, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

Μπορείτε να κόψετε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για την Διεύθυνση Μεταφορών, αναγράφοντας όμως στην αιτιολογία και το εξής : « Το ποσό της παρούσας απόδειξης αποτελεί έναντι του αιτούμενου ποσού, το οποίο είναι (αναγράφετε το πλήρες ποσό) …. ευρώ ».

Επίσης σας προτείνουμε να τους υποβάλετε αίτηση,  για την οποία να ζητήσετε αριθμό πρωτοκόλλου.  Επισυνάπτουμε υπόδειγμα,  το οποίο μπορείτε είτε να συμπληρώσετε και να το υποβάλετε, είτε να το χρησιμοποιήσετε ως δείγμα φτιάχνοντας δική σας αίτηση.