Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

20/5/2015 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Σχετικά με την υποκοστολόγηση''

Αθήνα, 20/05/2015
Αρ. Πρωτ. : 34

Προς
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Δημ. Κοντό
Κοινοποίηση
Υπουργό Υγείας, κ. Παν. Κουρουμπλή
Αν. Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρ. Ξανθό
Πρόεδρο Π.Ι.Σ., κ. Μιχ. Βλασταράκο 


   Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,   

   Με μία νέα επιστολή σας, επανέρχεστε στο θέμα της μείωσης των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων βιολογικών υλικών, με στόχο να περιορίσετε τη δαπάνη που καλείται να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους παρόχους εργαστηριακής ιατρικής για παρακλινικές εξετάσεις, με μία λογική καθαρά λογιστική και αδιαφορώντας τελείως εάν οι πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που έχετε εκπονήσει αφενός και αφετέρου εάν η αυθαίρετη μείωση των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών, χωρίς επιστημονική κοστολόγηση, ανταποκρίνεται στην πραγματική αποτίμηση της αξίας που πρέπει να έχει κάθε εξέταση, για την ασφαλή και αξιόπιστη διενέργειά της βάσει των συνθηκών και παραμέτρων που επικρατούν στη χώρα μας.
   Ο ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. σας απάντησε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα στην πρώτη επιστολή που αποστείλατε με την πρόταση υποκοστολόγησης για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις βιολογικών υλικών και όχι ¨ανακοστολόγηση¨ όπως την βαφτίζετε, αφού δεν μπήκατε καν στον κόπο, έστω για τα μάτια του κόσμου, να εξετάσετε αύξηση της τιμής κάποιων διαγνωστικών εξετάσεων των οποίων η τιμή αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι κάτω του κόστους εκτέλεσής τους, όπως οι απλές ακτινογραφίες, τα απλά υπερηχογραφήματα ή τα σπινθηρογραφήματα, ενώ ταυτόχρονα προβαίνετε σε μονομερείς ενέργειες με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΒ3Β/206  έγγραφο σας, με το οποίο ουσιαστικά αλλάζετε την τιμή στους υπερήχους μαστών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπαίνετε στην λογική της ανακοστολόγησης χωρίς πραγματική μελέτη!  
   Όσον αφορά τρόπους που θα βοηθήσουν στον εξορθολογισμό της δαπάνης για παρακλινικές εξετάσεις, σας προτείνουμε λύσεις απλές, ρεαλιστικές και εύκολα εφαρμόσιμες, μέσω των οποίων θα μπορέσετε να εκτελέσετε ακόμη και αυτόν τον άκρως ελλειμματικό προϋπολογισμό που έχετε συντάξει, με απόλυτη ακρίβεια.
    Επαναλαμβάνουμε λοιπόν επιγραμματικά αυτές τις λύσεις, τις οποίες έχουμε αναλύσει στην πρώτη επιστολή – απάντηση μας που αποστείλαμε στις 23/4/2015 και στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε.
-    Άμεση εγκατάσταση των συνταγογραφικών οδηγιών και των αριθμητικών ορίων παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων, ανά Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένου και ανά ιατρική ειδικότητα.
-    Πλήρης ηλεκτρονική μηχανογράφηση όλου του συστήματος παραγωγής και εκτέλεσης διαγνωστικών εξετάσεων, με απευθείας (online) και σε πραγματικό χρόνο (real time) διασύνδεση.
-    Δημιουργία ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού  με συνεχή και αδιάλειπτη καταγραφή όλων των δεδομένων, με μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και με αυστηρές ποινές στους παραβάτες.
-     Εφαρμογή μηνιαίου οικονομικού ορίου (plafond) σε κεντρικό επίπεδο (ηλεκτρονικό μηχανογραφικό σύστημα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τον ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό για διαγνωστικές εξετάσεις και παραπομπή των ασφαλισμένων στις δημόσιες δομές σε περίπτωση υπέρβασής του.
   Ο Σύνδεσμός μας  θεωρεί ότι προωθείται προς τη σωστή κατεύθυνση η αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης (μέτρα rebate και claw back) τα οποία προκαλούν έντονη στρέβλωση στην αγορά υπηρεσιών υγείας, καθώς η τιμή με την οποία αγοράζει υπηρεσίες ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν είναι ενιαία (εν τέλει), αλλά διαφέρει ανά τζίρο παρόχου και όχι ανά είδος υπηρεσίας.
   Κλείνοντας και αυτήν την επιστολή μας, επαναδιατυπώνουμε την ειλικρινή διάθεσή μας για διαβούλευση μαζί σας, με συνολικές προτάσεις και λύσεις, οι οποίες θα εξορθολογήσουν το σύστημα δαπανών για διαγνωστικές εξετάσεις, θα εξαλείψουν στρεβλώσεις που υπάρχουν στο σύστημα  και θα καταργήσουν τα άδικα, ανήθικα και αντισυνταγματικά μέτρα της αυτόματης επιστροφής δαπανών (claw back) και των αναγκαστικών εκπτώσεων (rebate), τα οποία προσβάλλουν τον Οργανισμό που διοικείται και την δημοκρατία που έχουμε ως κράτος.  

   Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός