Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

21/10/2013 Π.Ι.Σ. ''Να σταματήσει άμεσα η καταστροφική πολιτική της έντασης και της ρήξης με τον ιατρικό κόσμο''

Συνημμένο Αρχείο: