Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

21/12/2012 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2012