Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

21/2/2014 ''ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2013 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2013 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2014''