Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

22/09/2015 - Επιτρεπόμενα όρια δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης

Αθήνα, 22/09/2015

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 2059/Β'/18-09-2015 με το οποίο ορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ανά κατηγορία δαπάνης, προς ενημέρωση σας.

Φ.Ε.Κ. 2059/Β'/18-09-2015 (Μορφή pdf)         

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
       Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμήνας   

Ιατρός Ακτινολόγος                           Βιοχημικός