Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

24/12/2012 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Προς τους υγειονομικούς ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετική απόφαση της Δ.Ε. υγειονομικών η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2012 παρατείνεται μέχρι  31.1.2013