Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

26/05/2014 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Ανακοίνωση για τις Ι.Ε.Ε.''

Αθήνα 26/05/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 Πρέπει να υπενθυμίσουμε στα μέλη μας ότι σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4172/2013 και της Υπουργικής απόφασης που ακολούθησε βάσει αυτού του νόμου, οφείλουν το συντομότερο δυνατόν να υπογράψουν σύμβαση έργου με μία από τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες τις οποίες έχει εγκρίνει το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από εισήγηση της επιτροπής Βέλτιστης Πρακτικής, η οποία θα διενεργήσει τον ειδικό κλινικό/ιατρικό έλεγχο των έντυπων και ηλεκτρονικών παραπεμπτικών που έχουν υποβάλλει οι πάροχοι στις περιφερειακές διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού για το έτος 2013.
 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας αφού διαπραγματεύτηκε και με τις τέσσερις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, συμπιέζοντας όσο μπορούσε τις απαιτήσεις τους και τους όρους προκαταβολής και πληρωμής τους, σας κοινοποίησε τις προσφορές τους με ανάρτηση στον ιστότοπο του Συνδέσμους μας, ούτως ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε με τα δικά σας κριτήρια αυτήν την οποία προτιμάτε και να έρθετε σε άμεση επαφή μαζί της, διαπραγματευόμενοι ενδεχομένως ακόμη καλύτερους όρους από αυτούς που εμείς έχουμε πετύχει.
 Κλείνοντας την υπενθύμιση, σας γνωρίζουμε ότι για την εξόφληση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των οφειλομένων ποσών στους παρόχους που αφορούν στο έτος 2013 και ενδεχομένως για την απρόσκοπτη πληρωμή της προκαταβολής των τρεχουσών οφειλών έτους 2014, πρέπει τα μέλη μας να σπεύσουν να υπογράψουν σύμβαση με μία από τις ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να ξεκινήσει άμεσα ο έλεγχος.


        Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                                                   Ιωάννης Καραμηνάς
   Ιατρός Ακτινολόγος                                                             Βιοχημικός